Những khoảnh khắc
Những khoảnh khắc đẹp 09-23
08:45 | 29/09/2023


Phạm Bá Thịnh - Hồ Ngọc Sơn

Những khoảnh khắc đẹp 09-23
Tác phẩm “Vũ điệu đêm” của NSNA Phạm Bá Thịnh
Tác phẩm “Áo trắng qua cầu” của NSNA Phạm Bá Thịnh
Tác phẩm “Ngày hội” của NSNA Hồ Ngọc Sơn
Tác phẩm “Bứt phá” của NSNA Hồ Ngọc Sơn

(TCSH415/09-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng