Festival Huế 2014
Giá vé Festival Huế 2014: cao nhất không quá 2.150.000đồng
09:42 | 28/03/2014

Giá vé chính thức của Festival Huế 2014 vừa được chính thức công bố, bao gồm giá vé lượt và giá vé gộp theo tour.

Giá vé Festival Huế 2014: cao nhất không quá 2.150.000đồng

      1. Giá vé lượt:

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình Khai Mạc Festival

Đồng/vé

300.000

2

Đêm Hoàng Cung

Có dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.000.000

Không dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

200.000

3

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội

Đồng/vé

100.000

4

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

100.000

5

Chương trình lễ hội Áo dài

Đồng/vé

300.000

6

Chương trình Bế mạc Festival

Đồng/vé

200.000

      2. Giá vé gộp theo Tour:

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội:

Tour 03 đêm liên tục có 1 đêm dự Yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.150.000

Tour 03 đêm liên tục có Đêm Hoàng Cung không dự Yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

350.000

Tour 03 đêm liên tục không có Đêm Hoàng Cung

Đồng/vé

250.000

2

Tour 03 đêm liên tục Chương trình IN tại Cung An Định

Đồng/vé

250.000

BT

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng