Festival Huế 2016
Phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh”
15:20 | 29/04/2016

Sáng 29/4, phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh” đã diễn ra tại TP. Huế. 

Phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh”

Diễn đàn họp tác Đông Á - Mv Latinh (FEALAC) một cơ chế họp tác gồm 36 quốc gia từ khu vực Đông Á và Mỹ Latinh với mục đích xây dựng một kênh đối thoại chính thức và thường xuyên giữa hai khu vực.

Mục tiêu cơ bản của Dự án Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh, là góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các nước thành viên FEALAC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển, đồng thời góp phần quảng bá, tăng cường hiểu biết của nhân dân các nước về FEALAC và các hoạt động của FEALAC.
Tại phiên họp đầu tiên, đại biểu các nước trong khu vực tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Di sản văn hóa và phát triển bền vững; xem xét việc thành lập Mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh, đồng thời, cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Phiên họp lần này là cơ sở để thành phố Huế đăng ký tham gia mạng lưới các thành phố văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh với mục đích đóng góp cho sự phát triển bền vững của văn hóa và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực. Việc đăng cai tổ chức phiên họp góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Huế - thàng phố văn hóa, di sản, đô thị, cảnh quan, thân thiện với môi trường đến với cộng đồng quốc tế và các nước thành viên khu vực Đông Á - Mỹ Latinh; đồng thời thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành cũng như quyết tâm của lãnh đạo thành phố Huế trong việc xây dựng và củng cố vị thế của Huế, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức phiên họp đầu tiên của dự án “Thành lập Mạng lưới các Thành phố văn hóa của Diễn đàn họp tác Đông Á- Mỹ Latinh”, thành phố Huế sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc quảng bá hình ảnh thành phố văn hóa, di sản, đô thị, cảnh quan, thân thiện với môi trường đến với cộns đồng quốc tê nói chung và các nước thành viên của khu vực Đông Á - Mỹ Latinh nói riêng, đồng thời thể hiện được vai trò chỉ đạo, điều hành cũng như quyết tâm của ban lãnh đạo Thành phố trong việc xây dựng và củng cố vị thế của một thành phố văn hóa, thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam;  Thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập, tăng cường vai trò của địa phương tích cực, chủ động đóng góp cho những vấn đề quan tâm chung của khu vực, quốc tế, cụ thể là vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững; Tăng cường kết nối giữa các thị trưởng, đại diện của các thành phố FEALAC đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, từ đó có thê phát triên thêm các mối quan hệ trong các lĩnh vực khác như giáo dục, xã hội, kinh tế; Thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập, tăng cường vai trò của địa phương tích cực, chủ động đóng góp cho những vấn đề quan tâm chung của khu vực, quốc tế, cụ thể là vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững;  Tăng cường kết nối giữa các thị trưởng, đại diện của các thành phố FEALAC đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, từ đó có thê phát triên thêm các mối quan hệ trong các lĩnh vực khác như giáo dục, xã hội, kinh tế.

Phiên họp đẩu tiên của dự án “Thành lập Mạng lưới các Thành phố văn hóa của FEALAC” không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác Đông Á – Mỹ latinh mà đây còn là một hoạt động đối ngaoij quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao văn háo, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng