Festival nghề truyền thống Huế
Hội thảo “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”
11:35 | 29/04/2015

Sáng 29/4, tại Trung tâm Hành chính Thành phố Huế đã diễn ra hội thảo khoa học  “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”.

Hội thảo “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”

Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động chính tại Festival nghề truyền thống Huế năm 2015. Tại Hội thảo có 26 báo cáo tham luận của 28 tác giả, nhóm tác giả ở Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và TT Huế. Các tham luận đã tập trung vào các dấu ấn, các giá trị của nghề thủ công truyền thống như: Nghiên cứu và phục hồi nghề làm mũ mã vĩ ở nước ta; Dấu ấn huế trong các tà áo dài truyền thống Huế; Nón lá Huế trong bối cảnh hiện nay; Trúc chỉ - một tiếp biến truyền thống trong bối cảnh đương đại; Những vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện quy hoạch phát triển nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 gắn với bảo tồn và phát triển sản phẩm thủ công truyền thống; Di sản thủ công truyền thống và sự nghiệp phát triển du lịch bền vững...

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý đã đánh giá và phân tích thực trạng, làm rõ nguyên nhân thực trạng về dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế và Việt Nam. Đồng thời, qua hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trao đổi cách giải quyết về việc bảo tồn và phát huy các giá trị kho tàng di sản nghề thủ công truyền thống gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PA - NH

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng