Truyện ngắn dự thi 2024
Xướng ca vô loài


THÙY DƯƠNG HOÀNG THỊ

Người lính trở về…


NGUYỄN NGỌC LỢI

Những dòng sông miên man chảy

VŨ NGỌC GIAO

Bến Lỡ heo hút vắng. Hơn một tuần rồi xóm chài không ai ra bến. Họ tất bật dọn dẹp, sửa soạn cho Lễ hội cầu ngư. Ghe thuyền úp la liệt ngoài bãi, chẳng ai màng đến việc đi lưới hay cất rớ.

Cô gái dưới cây hoa đào

LÊ NHUNG

Lúc Lưu đốn xong mớ củi, cột lại thành bó gọn gàng bằng dây mây thì mặt trời đằng xa sắp lặn vào khe núi.

Nước mắt chim phượng

NGUYỄN KIM HUỆ

Những sợi tơ bị rút từ ruột cuống sen phấp phới mỏng mảnh. Những sợi dài như một đời người chờ gió lay.

Mặt nạ giấy

TRU SA

Nắng xuống là thịt da tôi gờn gợn. Tôi mê nắng nhưng sợ màu nắng, thứ màu vàng mơ của rơm rạ, đỏ ối của rượu vang và mơ màng như sương vàng khiến tôi liên tưởng đến những trang giấy.

Sóng gió quan trường


NGUYỄN ANH TUẤN

Phù vinh

PHẠM GIAI QUỲNH

1.
Mi dạt vào bờ biển khi mặt trời lặn, bốn bề loang một màu đỏ lợt, giống máu mà không phải máu, rồi lẫn dần vào dòng nước tăm tối thăm thẳm.