"Thơ Huế 2023" - Thơ Dự Thi
Trang thơ dự thi 09-2023


Phú Thiện - Nhất Mạt Hương - Võ Văn Trường - Nông Thị Hưng

Chùm thơ Vĩnh Nguyên


VĨNH NGUYÊN

Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã


NGUYỄN THÁNH NGÃ

Chùm thơ Lê Huỳnh Lâm


LÊ HUỲNH LÂM

Chùm thơ Hoàng Thụy Anh


HOÀNG THỤY ANH

Chùm thơ Nguyễn Thị Kim Nhung


NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Trang thơ dự thi 08-2023


Đồng Chuông Tử - Ngô Công Tấn - Hoàng Đăng Khoa - Nguyễn Loan - Nguyễn Thị Vân Ngà - Châu Hoài Thanh - Bùi Việt Phương - Trần Quốc Toàn

Chùm thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga


HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chùm thơ Nguyễn Văn Song


NGUYỄN VĂN SONG

Chùm thơ Vũ Kim Liên


VŨ KIM LIÊN

Chùm thơ Đinh Hạ


ĐINH HẠ

Chùm thơ Nguyên Quân


NGUYÊN QUÂN

Trang thơ dự thi 07-2023


Đỗ Văn Xuân - Nguyễn Phương Hà - Nguyễn Trọng Đồng - Ngàn Thương - Trương Nam Chi

Chùm thơ Trần Thị Huê


TRẦN THỊ HUÊ

Chùm thơ Bạch Diệp


BẠCH DIỆP

Trang Thơ Dự Thi 06SDB-2023

Nguyễn Minh Khiêm - Nguyễn Hưng Hải - Võ Văn Luyến - Nguyễn Hữu Tấn - Nguyễn Trọng Lĩnh - Nguyễn Xuân Minh

Chùm thơ Tịnh Bình


TỊNH BÌNH

 Chùm thơ Tôn Nữ Duyên Khánh


TÔN NỮ DUYÊN KHÁNH

Trang 1/2