Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 08-15

Trần Minh Tạo - Trương Vạn Thành - Vĩnh Nguyên - Nhất Lâm - Châu Thu Hà - Nguyễn Thành Trung - Hà Duy Phương

Chùm thơ Mai Diệp Văn


MAI DIỆP VĂN

Chùm thơ Hường Thanh


HƯỜNG THANH

Thơ Sông Hương 04-89

Ngô Xuân Hội - Nguyễn Đức Mậu - Nguyễn Thụy Kha - Dương Thành Vũ

Thơ Sông Hương 07-15

Văn Công Hùng - Kai Hoàng - Trần Phương Kỳ - Vũ Dy - Nguyễn Man Kim - Đức Sơn - Pháp Hoan - Nguyễn Đạt - Khaly Chàm

Chùm thơ Lê Thành Nghị


LÊ THÀNH NGHỊ

Gió miền Trung


P.N.THƯỜNG ĐOAN

Chùm thơ Trịnh Công Lộc


TRỊNH CÔNG LỘC

Thơ Sông Hương 02-89

Lê Văn Ngăn - Thanh Thảo - Vĩnh Nguyên - Hồ Hồng Trâm - Đăng Vũ - Mai Văn Hoan - Nguyễn Hữu Quý - Nguyễn Đức Quang

Thơ Sông Hương SDB 06-15

Trần Thị Tường Vy - Nguyễn Nghĩa - Nguyễn Hoàng Thọ

Trang thơ Võ Công Liêm

LGT: Võ Công Liêm quê quán Vỹ Dạ. Bắt đầu làm thơ năm 2000 (lúc sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy). Điều đặc biệt này có ý nghĩa hơn khi đọc thơ anh. Trong thơ, anh đã diễn tả tột độ cái khí thơ mà khi đọc tôi nhận được chất thơ vốn đã tiềm tàng trong anh mà anh không chịu phát tiết những ngày tháng trước đây. Những dòng thơ mang tính quê hương nhưng chứa trong một không gian siêu hình mà đôi khi vấn vương vào một thế giới bồng bềnh, đầy cảm xúc hơn là suy tưởng.
Trần Dzạ Lữ (giới thiệu)

Thơ Sông Hương 06-15

Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Giúp - Nguyễn Thiền Nghi - Vĩnh Nguyên - Trần Thị Tường Vy - Từ Hoài Tấn - Lê Ngã Lễ - Ngàn Thương

Chùm thơ Nguyễn Văn Dinh


NGUYỄN VĂN DINH

Thơ Sông Hương 05-15

Đông Triều - Nguyễn Đông Nhật - Nhất Lâm - Nguyễn Tấn Tuấn - Triệu Nguyên Phong

Trang thơ Hoàng Thúy

LGT: Khác với những cây bút trẻ cùng thời, Hoàng Thúy đi thẳng vào mạch cảm xúc không qua bước khởi động. Thơ như trạng thái tâm hồn dồn nén, đến thời thì xuất hiện. Điều này hiếm thấy ở một tác giả trẻ. Thơ Hoàng Thúy biểu hiện của vẻ đẹp tự nhiên sâu kín, không phải trau chuốt. Trong trường hợp này thơ chính là hiện tượng linh ứng của con người trước thế giới thiên nhiên và xã hội.
Hoàng Vũ Thuật (gt)

Chùm thơ Phan Hoàng Phương

PHAN HOÀNG PHƯƠNG

Nhớ Phùng Quán

Trang 1/41
12 3 4 5 ...41