Nhịp sống thơ
Thơ Xuân 2016

Phạm Bá Thịnh - Trịnh Bửu Hoài - Nguyễn Đạt - Phùng Hiệu - Lê Hồ Ngạn - Trần Tịnh Yên - Nguyễn Miên Thảo - Lê Viết Xuân - Duy Mong - Xuân Thảo

Chợ Xuân


TRẦN LAN VINH

Thơ Sông Hương 01-16

Trần Thị Tường Vy - Thảo Nguyên - Lê Ngã Lễ - Tuyết Lộc - Trần Vạn Giã - Phạm Quyên Chi - Khaly Chàm - Nguyễn An - Vũ Trọng Quang - Đỗ Văn Khoái - Triệu Nguyên Phong - Nguyên Quân

Chùm thơ Lê Thành Nghị


LÊ THÀNH NGHỊ

Chùm thơ Đỗ Trọng Khơi


ĐỖ TRỌNG KHƠI

Thông điệp


NGUYEN SU TU

Thơ Sông Hương SDB 12-15

Đinh Cường - Tân Dân - Thảo Nguyên - Nguyễn Hoàng Thọ - Nguyễn Ngọc Hạnh - Bành Thanh Bần - Tôn Nữ Đông Hương - Văn Nhân - Phùng Sơn - Phùng Tấn Đông

Chùm thơ Hồ Kim Uyên


HỒ KIM UYÊN

ĐỖ QUYÊN

(Trích trường ca)

Chùm thơ Phạm Thị Phương Thảo


PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
 

Thơ Sông Hương 12-15


Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Thiền Nghi - Công Nam - Tiến Thảo
 

Tiếng tù và Ma Kông


ĐẶNG BÁ TIẾN

Chùm thơ Lê Vi Thủy


LÊ VI THỦY
 

Trang thơ Hoàng Thi Thảo

LTS: Những nhịp đi cổ điển, những thi ảnh cũng như nhuốm màu cổ điển, nhưng gần như lại không bước ra từ cổ tích, mà từ cuộc sống bộn bề. Ba người đàn bà trong những bài thơ dưới đây, từ ba câu chuyện khác nhau, với những không gian khác nhau, nhưng họ chung một nỗi rất đàn bà: yêu, chờ đợi, và hy vọng trong cô đơn…

Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật


HOÀNG VŨ THUẬT

Thơ Sông Hương 11-15

Vũ Dy - Nhất Lâm - Nguyễn Nhã Tiên - Trần Thị Tường Vy - Châu Thu Hà - Nguyễn Miên Thượng - Nguyễn Hàn Chung - Phan Lệ Dung - Vương Kiều

Thơ của người đi xa

Anh Nguyễn Hữu Đống là bạn của nhiều lớp văn nghệ sĩ, nhất là ở Huế. Từ Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Viết Ngạc, Đặng Tiến, Trụ Vũ… đến nhiều người thuộc lứa sau như Nguyễn Chí Trí, Vĩnh Ba, Nguyễn Thượng Hải, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Lê Huỳnh Lâm, Bạch Lê Quang, Phạm Tấn Hầu…


ĐÔNG TRIỀU
 

Trang 1/42
12 3 4 5 ...42