Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đông Triều


ĐÔNG TRIỀU

Chùm thơ Nguyễn Thanh Hải


NGUYỄN THANH HẢI

Chùm thơ Nguyễn Văn Song


NGUYỄN VĂN SONG

Chùm thơ Lê Vi Thủy


LÊ VI THỦY

Chùm thơ Nguyễn Thị Anh Đào


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Thơ Sông Hương 03-19

Phan Lệ Dung - Lê Thị Kim Sơn - Vũ Thị Thanh Hòa - Tịnh Bình - Quỳnh Nga - Lê Đình Tiến - Phạm Ánh - Hoàng Hương Trang - Nguyễn Nhật Huy - Phan Tình - Đỗ Thành Đồng

Bóng khuyết


NGUYEN SU TU

Đường về


ĐÀO DUY ANH

Trang thơ Nguyễn Trọng Tạo

Nhà  thơ  Nguyễn Trọng Tạo từng tham gia Ban Biên tập và thiết kế măng-séc cho Tạp chí Sông Hương. “Một người đi giữa đất trời lồng lộng” nay đã về với cõi mộng mơ vĩnh hằng. Lần trở lại Huế trong dịp Kỷ niệm 35 năm Sông Hương (tháng 6/2018), nhà thơ kể lại nhiều kỷ niệm đẹp một thời gắn bó với anh em Tòa soạn, và gửi cộng tác một chùm thơ. Ban Biên tập trân trọng gửi đến bạn đọc.

Thơ Sông Hương 02-2019

Đoàn Mạnh Phương - Phan Trung Thành - Trương Đăng Dung - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Đông Nhật - Mai Văn Phấn - Nguyễn Man Kim - Nguyên Quân - Nguyễn Văn Quang - Nguyễn Duy Từ - Hoàng Vũ Thuật - Lê Viết Xuân - Vĩnh Nguyên - Phạm Trường Thi - Phạm Phương Thảo - Nhật Chiêu - Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Thị Tường Vy - Châu Thu Hà - Nguyễn Thiền Nghi - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Đạt - Nguyễn Loan - Trần Văn Liêm - Hoàng Xuân Thảo - Ngô Thái Dương

Trang thơ Trần Hạ Vi

Như một phiên bản lỗi khao khát sự hoàn hảo đầy mâu thuẫn khi không thể buôn một hình bóng đang lấp dần những khoảng trống đời mình, Trần Hạ Vi tìm cách lật tung ký ức để khám phá giữa thiên hà chữ trùng trùng ẩn nghĩa.

Chùm thơ Vương Kiều


VƯƠNG KIỀU

Chùm thơ Ngô Thanh Vân


NGÔ THANH VÂN

Chùm thơ Khả Lôi Việt Vương


KHẢ LÔI VIỆT VƯƠNG

Chùm thơ Lê Minh Chánh


LÊ MINH CHÁNH

Thơ Xuân Kỷ Hợi 2019

Nguyễn Văn Thanh - Trần Hữu Dũng - Trần Tịnh Yên - Ngàn Thương - Mai Văn Hoan - Triệu Nguyên Phong - Thiện Ngộ

Trang 4/58
1 2 3 45 6 ...58