Nhịp sống thơ
Thơ Nhật Chiêu
14:39 | 15/01/2021


NHẬT CHIÊU

Thơ Nhật Chiêu
Ảnh: internet

Huyền ca

Ai đi trong lá
cho hoa ánh hồng
bởi ai xanh mắt
xanh màu hư không.


Ai cười trong nắng
cho mây tần ngần
vì ai thả tóc
điệu huyền ca dâng.


Ai trang áo mộng
mà bay gió trần
vì ai nhịp sóng
cho trùng dương thân.


(TCSH382/12-2020)
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng