Nhịp sống thơ
Chùm thơ Hoàng Trung Thông
15:21 | 16/03/2022


HOÀNG TRUNG THÔNG

Chùm thơ Hoàng Trung Thông
Ảnh: internet

Mời trăng
          Tặng Xuân Diệu

Đã đến lung linh một ánh trăng rằm
Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó
Bạn sẽ cứ sống thêm, cứ làm việc thêm, dù thêm được một năm
Nâng chén thưởng trăng, trăng tỏ

Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm
Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó

Thế rồi ta cất chén cùng tri âm
Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm
Một mình ta mời trăng mời bạn
Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm

Bạn uống rượu lòng ta không thể chán
Ta thương ta, thương người xa thương thầm

Bạn như biết mà không nói hết
Bạn cùng ta chén trước chén sau
Bạn uống cạn thì ta cũng cạn
Tửu lượng ta nào kém ai đâu

Ta đọc Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu-
Bạn đọc Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu (1)

-----------------
(1) Tạm dịch: Khuyên anh uống cạn, một chén rượu
                    Cùng tôi quên hết sầu muộn xưa
                                                  (thơ Đường)Tứ tuyệt

Tôi muốn uống rượu trong
Lại phải uống rượu đục
Chao! Sông cũng như người
Có khúc và có lúc.


Khách ở quê ra chơi

Khách ở quê ra chơi
Cho tôi mấy cân lạc
Sẻ ngọt và chia bùi
Với nhà thơ kiết xác

Khách hỏi: "Sống ra răng?"
Chủ nói: "Cũng nhì nhằng"
Khách bảo: "Về quê khá"
Chủ cười không nói năng

Về quê quê còn ai
Chỉ còn bà chị ruột
Bảy mươi tuổi một đời
Sống với quê tạm được

Nhưng nhớ em nhớ lắm
Hàng dừa nghiêng bóng trăng
Nhớ em chị chỉ nhắn
Nhìn trời nhìn xa xăm

Khách ở quê ra chơi
Mắm gửi tôi một lọ
Nói là chị gửi cho
Cả nhà mặt hớn hở

Nhớ chị như nhớ mẹ
Mong mãi khách ra chơi
Khách về rồi nhớ chị
Nói làm sao chị ơi.

(TCSH52/11&12-1992)

 

Các bài mới
Anh và km 0 (12/06/2024)
Chùm thơ Lê Nhi (10/06/2024)
Các bài đã đăng