Nhịp sống thơ
Chùm thơ Nguyễn Khắc Thạch
16:11 | 10/06/2022


NGUYỄN KHẮC THẠCH

Chùm thơ Nguyễn Khắc Thạch
"Biển và chim" - sơn dầu của HS Trương Bé - Ảnh: tư liệu

Luận đề

I.
suối
        sông
               biển
sự mô phỏng đớn đau
                              mọi dòng chảy
phía áo cơm còng
                              giọt
                                     giọt
                                             sa
II.
nhà hiền triết di ngôn
tất thảy đều là không
nhưng khốn nỗi
ta-thực-chứng-một-đời-rằng-có...


Ý tưởng

Từ đất vuông La Mã
Galileo mài tròn
vẫn nguyên thể nấm mồ vũ trụ

Trồi lên lưng nó
những cuồng vọng thủ dâm
những giấc mơ ra ràng
đều có thể như chim mổ trứng

Thì đủ biết vì sao
đức tin có bảo hành
và chỗ dựa có đức tin
chỉ là những gì mong manh hư ảo...


Tứ thơ

Mở mặt chào cơm áo
Thưng lòng buốt ngọc châu
Mắt trần vô tôn giáo
Nhắm linh hồn vào đâu ?

(TCSH58/11&12-1993) 

 

Các bài mới
Anh và km 0 (12/06/2024)
Các bài đã đăng