Nhịp sống thơ
Chạy
16:30 | 06/06/2008
Thời mặt đất thiếu mênh môngCá nhân lang bạt chân trầnChạy tích cực trong mọi hình thức

Tứ chi thế ngựa lồng
Ngày đèo dốc và đêm sâu vực
Nếm trải từng giây phiêu bồng

Chạy không mệnh đề nào chính
Khát vọng phụ đề xa...

LƯU XÔNG PHA
(nguồn: TCSH số 231 - 05 - 2008)
Các bài mới
Chùm thơ NP Phan (03/07/2020)
Các bài đã đăng
Người điên (05/06/2008)
Nơi cuối sông (05/06/2008)