Thơ xứ Huế
Sắp đặt lửa
15:32 | 29/12/2015


NGÔ MINH

Sắp đặt lửa
Ảnh: internet

Sắp đặt lửa

1
lửa sắp đặt nên em
mắt lá răm thiêu đốt
tóc sông cháy cuộn trôi
môi rượu Chuồn thảng thốt
ngực căng hai ngọn phun trào
âm âm nham thạch
cháy trời cao…


em yêu thương em mắng mỏ
lửa cười lửa khóc
mỗi ngày em anh sống
bằng sắp đặt lửa2
mạ tượng đài lửa đời con
nước mắt khóc ba phun thành nham thạch
cô đơn cháy củ khoai hà
cô đơn nấu nhừ cơn đói


dọc biển bờ lửa cháy
mạ cắp rổ ăn xin
con mực con cơm cháy xém
biển lằn sẹo lửa rên


dáng mạ tháng năm như ngọn lửa
cháy qua động Cao động Thấp
cháy chợ Mai chợ Tréo
lửa mắt con
đốt chiều ngóng mạ chợ về


mạ 73 năm lửa
sắp đặt con3
Tôi uống lửa
ừng ực tháng ngày
không say làm sao thật
không cháy lên sao gọi được người
tôi nhóm lửa suốt đêm đen chủ thuyết
tìm lối đi cho mình


bạn bè ơi
tôi đã viết đến cạn dòng sông lửa
mong ngày mai sáng hơn
mong lòng người như lửa
luôn cháy niềm nhớ quên


trăm phần trăm lửa
tôi càng đầy thêm
sắp đặt lửa
tôi cháy thành mũi tên


(SH322/12-15)
 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ôm mưa vào lòng (29/12/2015)
Thi sĩ (10/08/2015)