Thơ xứ Huế
Chùm thơ Vĩnh Nguyên
08:50 | 06/11/2020


VĨNH NGUYÊN

Chùm thơ Vĩnh Nguyên
Ảnh: internet

Ngắm thu

Ngắm thu ta ngắm
Một ngày tàn thu
Bên dòng Ngự Hà


Trên dòng Ngự Hà
Mùa thu đã vãn
Sen trắng sen hồng
Thi nhau rã cánh
Duy chỉ một bông
Hồng lên sắc thắm
Phép mầu dâng tặng
Cho người ngắm thu!


Duy chỉ một bông
Mà hương tỏa ngát
Là bởi ngàn bông
Ướp hương mùa trước
Người tới đúng lúc
Xông hương cho người!


Ngắm thu ta ngắm
Mùa em hao gầy
Mép lá cong vênh
Dập dềnh mặt nước
Có con chuồn ớt
Đậu trên gương sen
Một dòng sông gương
Mắt nhìn tận mặt…


Ngắm thu ta ngắm
Sâu thẳm trong bùn
Ngó sen trắng sáng
Ngầm vươn ngàn khơi
Vươn tới chân trời
Mùi hương còn đặm.


Ngắm thu ta ngắm
Là ngắm đời ta
Còn mấy độ thu?
Ngóng thu

Đang xuân mà nắng chang chang
Giữa hạ chang nắng nên càng ngóng thu
Ngóng thu trời trở sa mù
Hàng lan ướt lá mù u đẫm cành
Chim xanh líu ríu vườn chanh
Ngây ngây mùi nhớ thơm lành tóc thu!
(TCSH379/09-2020)


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng