Ca khúc
Mừng em - Ngày 8 tháng 3
Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG
          (Tặng N.T.K.A)
Phố bình yên


Nhạc và lời: MAI ÁNH

Tâm Xuân

Nhạc: VÕ PHƯƠNG ANH LỢI
Lời:    PHẠM THIÊN THƯ

Tuổi hồng ước mơ

Nhạc: NGUYỄN QUANG THẮNG
Phỏng thơ: GIANG HỒNG

Bạn ơi biết không

Nhạc và lời: TRIỆU VĂN TRỌNG

Mưa Huế
Nhạc: THU THỦY
Thơ:   TRẦN HỮU HOÀNG
Cơm Hến
Nhạc: TRẦM TÍCH
Thơ:   HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Nhớ Huế
Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:  TRƯỜNG THẮNG
Nhớ mùa hoa cải vàng
Nhạc: TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
Thơ:   ĐỖ VĂN KHOÁI
Lặng lẽ trong đời


Nhạc và lời: NGUYỄN TẤT NGÃI

Lời Thầy


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Xin để nguyên như thế

Nhạc: DƯƠNG ANH ĐẰNG
Thơ:   MAI VĂN HOAN

Huế vàng son
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   MAI KHẮC ỨNG
Ngoảnh lại
Nhạc: TRẦN ANH PHƯƠNG
Thơ:   NP PHAN
Đoản khúc thu


Nhạc và lời: HỒ HOÀNG VINH

Muốn được về thăm Huế


Nhạc và lời: TRƯƠNG PHÁP

Con đường xanh
Nhạc: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Thơ:   VIÊN CHÍNH
Lời ru quá khứ


Nhạc và lời: QUÁCH NGỌC HIẾU

Nếu như chẳng có dòng Hương
Nhạc: CHÍ LINH
Lời: Phỏng thơ HUY TẬP
Thương em giọng Huế
Nhạc: ĐOÀN LAN HƯƠNG
Thơ:   BÙI NGỌC LAN
Trang 1/9
12 3 4 5 ...9