Ca khúc
Đây Thôn Vỹ Dạ
09:54 | 26/03/2012

PHẠM DUY

(Trong trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy)

Đây Thôn Vỹ Dạ


 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Thời gian (18/01/2012)
Chào Huế (18/01/2012)