Ca khúc
Huế khát mưa
14:45 | 26/04/2012

Nhạc: TRẦN TÔN
Phổ thơ: LÊ NGỌC ÁNH

Huế khát mưa

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Thời gian (18/01/2012)
Chào Huế (18/01/2012)