Ca khúc
Chiều đông bên sông Hương
10:43 | 29/06/2012

Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ:   NGUYỄN CỬU LẬP
 

Chiều đông bên sông Hương

 

 

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Con mơ thấy Bác (18/05/2012)
Huế khát mưa (26/04/2012)
Thời gian (18/01/2012)