Ca khúc
Chiều đông bên sông Hương
10:43 | 29/06/2012

Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ:   NGUYỄN CỬU LẬP
 

Chiều đông bên sông Hương

 

 

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Con mơ thấy Bác (18/05/2012)
Huế khát mưa (26/04/2012)
Thời gian (18/01/2012)