Ca khúc
Kỷ niệm mái trường
09:28 | 22/11/2012

Nhạc: PHAN ĐĂNG HẢI
Thơ:   NGÔ ĐỨC TIẾN

Kỷ niệm mái trường

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Bức tranh quê em (30/10/2012)
Mưa Huế (24/08/2012)
Biển và em (03/08/2012)