Ca khúc
Hà Nội, giọt đêm tan chảy
15:23 | 26/12/2012

Nhạc: NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Thơ: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO - ĐÔNG DƯƠNG

Hà Nội, giọt đêm tan chảy

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Nỗi đời riêng (22/11/2012)
Bức tranh quê em (30/10/2012)
Mưa Huế (24/08/2012)
Biển và em (03/08/2012)