Ca khúc
Lệ nến
15:45 | 25/01/2013

Nhạc: LÊ PHƯỚC TIẾNG
Thơ:  NGUYỄN XUÂN HOÀNG

 

Lệ nến

 

 

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Nỗi đời riêng (22/11/2012)
Bức tranh quê em (30/10/2012)
Mưa Huế (24/08/2012)
Biển và em (03/08/2012)