Ca khúc
Huế, vẻ đẹp lên ngôi
09:57 | 26/03/2013

Nhạc: LÂM MINH ĐỨC
Thơ:  DUY PHI

Huế, vẻ đẹp lên ngôi

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Xuân hoan ca (06/02/2013)
Khát vọng bay xa (28/01/2013)
Lệ nến (25/01/2013)
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Nỗi đời riêng (22/11/2012)
Bức tranh quê em (30/10/2012)