Ca khúc
Ba miền dải lụa lưng ong
09:59 | 26/03/2013

Nhạc: PHƯƠNG ANH LỢI
Thơ:   HỒ ĐẮCTHIẾU ANH

Ba miền dải lụa lưng ong

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Xuân hoan ca (06/02/2013)
Khát vọng bay xa (28/01/2013)
Lệ nến (25/01/2013)
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Nỗi đời riêng (22/11/2012)