Ca khúc
Khát vọng cồng chiêng
15:10 | 26/04/2013

Nhạc: TRƯƠNG PHÁP
Thơ:  NHỤY NGUYÊN

Khát vọng cồng chiêng

 

 

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Tình khúc Huế (26/04/2013)
Xuân hoan ca (06/02/2013)
Khát vọng bay xa (28/01/2013)
Lệ nến (25/01/2013)
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Nỗi đời riêng (22/11/2012)