Ca khúc
Ngoảnh lại
09:24 | 25/09/2018
Nhạc: TRẦN ANH PHƯƠNG
Thơ:   NP PHAN
Ngoảnh lại
Ảnh: internet(TCSH355/09-2018)

 

 

Các bài mới
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Nhớ Huế (13/03/2020)
Các bài đã đăng
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)