Ca khúc
Xin để nguyên như thế
09:50 | 31/10/2018

Nhạc: DƯƠNG ANH ĐẰNG
Thơ:   MAI VĂN HOAN

Xin để nguyên như thế
Ảnh: internet(TCSH356/10-2018)

 

 

Các bài mới
Phố bình yên (15/02/2019)
Tâm Xuân (06/02/2019)
Mưa Huế (25/01/2019)
Cơm Hến (11/01/2019)
Nhớ Huế (08/01/2019)
Các bài đã đăng
Huế vàng son (26/10/2018)
Ngoảnh lại (25/09/2018)
Đoản khúc thu (21/09/2018)
Con đường xanh (17/08/2018)
Lời ru quá khứ (27/07/2018)