Ca khúc
Bạn ơi biết không
14:44 | 28/01/2019

Nhạc và lời: TRIỆU VĂN TRỌNG

Bạn ơi biết không
Ảnh: internet(TCSH359/01-2019)

 

 

Các bài mới
Về với Huế (19/11/2020)
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Các bài đã đăng
Mưa Huế (25/01/2019)
Cơm Hến (11/01/2019)
Nhớ Huế (08/01/2019)
Lời Thầy (20/11/2018)
Huế vàng son (26/10/2018)
Ngoảnh lại (25/09/2018)
Đoản khúc thu (21/09/2018)