Ca khúc
Trăng và Quỳnh
09:19 | 09/05/2019
Nhạc: PHẠM XUÂN THÍCH
Thơ: NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Trăng và Quỳnh
Bài thơ và minh họa trích từ tập "Những bọt bóng màu" của Nguyễn Khoa Như Ý - NXB Hội Nhà văn 1998(TCSH362/04-2019)

 

 

Các bài mới
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Các bài đã đăng
Chị tôi (22/04/2019)
Phố bình yên (15/02/2019)
Tâm Xuân (06/02/2019)
Mưa Huế (25/01/2019)
Cơm Hến (11/01/2019)
Nhớ Huế (08/01/2019)