Ca khúc
Chia
10:13 | 20/05/2019
Nhạc: LÊ MẠNH THỐNG
Thơ:  NGUYỄN TRỌNG TẠO
Chia
Ảnh: internet(SHSDB32/03-2019)

 

 

Các bài mới
Đồng hương (31/01/2020)
Nhớ mưa Huế (20/01/2020)
Vỡ bóng lia thia (26/11/2019)
Các bài đã đăng
Trăng và Quỳnh (09/05/2019)
Chị tôi (22/04/2019)
Phố bình yên (15/02/2019)
Tâm Xuân (06/02/2019)