Ca khúc
Hoa Sóng ngàn năm
09:16 | 31/07/2019
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Ý thơ: ĐỖ TIẾN THỤY
Hoa Sóng ngàn năm
Ảnh: internet(TCSH365/07-2019)

 

 

Các bài mới
Cô gái Huế (29/04/2021)
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)
Hương xuân (22/02/2021)
Các bài đã đăng
Như là cổ tích (26/07/2019)
Phố mới! (04/06/2019)
Mẹ ơi! Lăng Cô (30/05/2019)
Chia (20/05/2019)