Ca khúc
Vỡ bóng lia thia
09:21 | 26/11/2019
Nhạc: NGUYỄN ĐÌNH NIÊM
Thơ:   PHẠM BÁ THỊNH
Vỡ bóng lia thia(TCSH368/10-2019)

 

 

Các bài mới
Cô gái Huế (29/04/2021)
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)
Hương xuân (22/02/2021)
Các bài đã đăng
Huế là em (18/10/2019)
Hai màu hoa (15/08/2019)
Giấu Hương (13/08/2019)
Như là cổ tích (26/07/2019)