Ca khúc
Thì thầm với Huế
14:58 | 22/04/2020


Nhạc và lời: Phan Thanh Chương

Thì thầm với Huế
Ảnh: internet(SHSDB36/03-2020)

 

 

Các bài mới
Ký ức mùa Thu (08/01/2021)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Về với Huế (19/11/2020)
Các bài đã đăng
Nhớ Huế (13/03/2020)
Lối xuân (10/03/2020)
Đồng hương (31/01/2020)
Nhớ mưa Huế (20/01/2020)