Ca khúc
Màu xanh xứ Huế
15:26 | 13/07/2020


Nhạc và lời: NGUYÊN THÀNH

Màu xanh xứ Huế
Ảnh: internet(TCSH376/06-2020) 

Các bài mới
Xuống trần (06/05/2022)
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Các bài đã đăng
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)
Nhớ Huế (13/03/2020)