Ca khúc
Về ngắm dòng Hương
14:59 | 14/07/2020
Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ: PHẠM BÁ NHƠN
Về ngắm dòng Hương
Cầu Gia Hội Huế - Ảnh: wiki(TCSH377/07-2020)

 

 

Các bài mới
Xuống trần (06/05/2022)
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Các bài đã đăng
Rượu quê (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Ký ức Tháng ba (15/05/2020)