Ca khúc
Tôi muốn nói bằng tiếng nói Tổ quốc tôi
10:00 | 14/09/2020

Nhạc: Lê Kỳ Lộc
Lời: Phỏng thơ Hoàng Vũ Thuật
Tôi muốn nói bằng tiếng nói Tổ quốc tôi
Ảnh: internet(TCSH378/08-2020)
 

 

Các bài mới
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)
Hương xuân (22/02/2021)
Hương xuân (19/02/2021)
Các bài đã đăng
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Về quê em (10/08/2020)
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)
Rượu quê (03/07/2020)