Ca khúc
Chiều bên sông Bồ
15:12 | 16/04/2021


Nhạc và lời: TRƯƠNG NHƯ THOẠI

Chiều bên sông Bồ
Ảnh: internet(SHSDB40/03-2021)

 

 

Các bài mới
Xuống trần (06/05/2022)
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Các bài đã đăng
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)
Hương xuân (22/02/2021)
Hương xuân (19/02/2021)
Xuân tình (10/02/2021)