Ca khúc
Huế và em
10:35 | 01/07/2021
Nhạc: NGUYỄN TRỌNG QUÝ
Thơ:   PHAN PHƯỢNG UYÊN
Huế và em
Ảnh: internet(SHSDB41/06-2021)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Cô gái Huế (29/04/2021)
Xuân An Lạc (12/04/2021)
Tìm O gái Huế (09/03/2021)
Xuân về Lập An (02/03/2021)