Ca khúc
Một khoảng rừng chiều
08:42 | 20/07/2021

Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ: PHÙNG TẤN ĐÔNG
Một khoảng rừng chiều
Ảnh: internet(TCSH388/06-2021)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)
Huế và em (01/07/2021)
Cô gái Huế (29/04/2021)
Xuân An Lạc (12/04/2021)