Ca khúc
Về đi đồng đội ơi
09:08 | 27/07/2021


Nhạc: HỒ HOÀNG VINH
Thơ:  NGUYỄN TIẾN LẬP

Về đi đồng đội ơi
Ảnh: internet(TCSH389/07-2021)

 

 

Các bài mới
Tình Bolero (05/07/2024)
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Các bài đã đăng
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)
Huế và em (01/07/2021)
Cô gái Huế (29/04/2021)
Xuân An Lạc (12/04/2021)