Ca khúc
Nhớ về đồng đội
14:49 | 30/07/2021


Nhạc: LÊ HỒNG LĨNH
Phỏng thơ: A CHÂU

Nhớ về đồng đội
Ảnh: internet(TCSH389/07-2021)

 

 

Các bài mới
Xuống trần (06/05/2022)
Các bài đã đăng
Đôi mắt em (16/07/2021)
Sông quê (09/07/2021)
Huế và em (01/07/2021)
Cô gái Huế (29/04/2021)