Ca khúc
Huế đợi
14:40 | 04/01/2022


Nhạc và lời: Nguyễn Quang Thắng

Huế đợi
Tác phẩm "Cổ vũ" của cố NSNA Huỳnh Mẫn(TCSH43SDB/12-2021)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)