Ca khúc
Xuân Mẹ
08:50 | 28/01/2022


Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Thơ: BÙI THỤY ÐÀO NGUYÊN

Xuân Mẹ
Ảnh: internet(TCSH396/02-2022)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)