Ca khúc
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
14:12 | 08/04/2022


Nhạc: ÐỨC THANH
Thơ: MAI HỮU PHƯỚC

Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Ảnh: internet(TCSH397/03-2022)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)