Ca khúc
Dương Nỗ quê mẹ
14:51 | 19/05/2022


 Nhạc và lời: LÊ HỒNG LĨNH

 Dương Nỗ quê mẹ
Đình làng Dương Nỗ - Ảnh: internet
(TCSH399/05-2022)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)