Ca khúc
Lời ru
09:56 | 26/08/2022

Nhạc: QUANG HIỂN
Thơ: VŨ TRỌNG THÁI
Lời ru
Ảnh: internet(TCSH402/08-2022)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)