Ca khúc
Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung
08:46 | 30/11/2022


Nhạc: NGỌC BÍCH
Thơ: NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung
Ảnh: internet(TCSH405/11-2022)

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)