Ca khúc
Người gánh nỗi buồn về biển
09:26 | 12/01/2023

Nhạc: VĨNH PHÚC
Thơ: LÊ TẤN QUỲNH

Người gánh nỗi buồn về biển
Ảnh: internet(TCSH406/12-2022)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Làng Quê (06/01/2023)
Khi tôi về (13/12/2022)
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)