Tạp chí Sông Hương - Số 221 (tháng 7)
Qua đất Quảng - Tình Huế
10:31 | 16/10/2008
NGUYỄN LIÊM - NGUYỄN ĐỨC DUY

NGUYỄN LIÊM

Qua đất Quảng

Tiếng lịch sử ngàn xưa vọng lại
Đất nơi đây lưu dấu một thời
Cô gái Chăm với vũ điệu Afxara
Thướt tha – kiều diễm.

Bao tâm sự thất lạc giữa dòng Gianh
Cuồn cuộn nổi trôi suốt bốn mùa
Con sóng bạc đầu ngày đêm thầm kể
Thiên tình sử cắt đất làm sính lễ

Ngàn năm nhân loại vị tình...


NGUYỄN ĐỨC DUY

Tình Huế

Gió ru con nước vơi đầy
Thuyền em còn đậu bến này chăng anh?
Sông Hương vỗ nhịp trong xanh
Bến xưa còn ấm duyên thành đã xa

Một đời đò dọc bôn ba
Chèo trong nhung nhớ chèo ra chữ tình
Sông Hương in bóng Ngự Bình
Còn em ở lại khép mình chờ ai?

(nguồn: TCSH số 221 - 07 - 2007)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Mai Linh (16/10/2008)