Tạp chí Sông Hương - Số 195 (tháng 5)
Chùm thơ Nguyễn Văn Dinh
09:04 | 05/03/2009
Chùm thơ nhớ Bác Hồ
Chùm thơ Nguyễn Văn Dinh


Cây vạn tuế

Trước Lăng Bác xanh rờn hàng vạn tuế
Cây bốn mùa giữ mãi nét xuân tươi
Xanh như thế tấm lòng bao thế hệ
Vĩnh hằng được sống ở bên Người.

Cây Huế trong vườn Bác

Con đến thăm lăng, đứng lặng yên
Gặp nhành mai trắng nắng bừng lên
Thanh trà bên quýt Hương Cần đó
Cây Huế bên Người xanh nét riêng.

Cỏ xanh trước lăng Bác

Trước Lăng Bác cỏ xanh lượn sóng
Các cháu chiều thanh thản dạo chơi
Tưởng sóng các đại dương về đây viếng Bác
Ơi màu cỏ ấy nhớ sao nguôi!

Hoa dại

Đến Niu-đê-li Bác trồng hoa đại
Bao tháng năm hương ngát sắc
                                  không phai
Ngắm hoa, bà mẹ già Ấn Độ
Nhắc lại ngày đón Bác nơi đây

Hoa mai

Bảy chín cây mai núi Ngự Bình
Màu xanh xứ Huế giữ niềm tin
Nguyệt Biều, Vĩ Dạ,
                        Kim Luông ấy
Lưu niệm vườn mai nặng
                            nghĩa tình.

(nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005)

Các bài mới
Trang mới (05/03/2009)
Các bài đã đăng