Tạp chí Sông Hương - Số 199 (tháng 9)
Chùm thơ thiếu nhi Trần Lan Vinh
16:27 | 08/04/2009
Men lá - Vội mùa - Tùng dinh phá cỗ

 

TRẦN LAN VINH

Men lá

Cái gió
Chơi ném
Thia lia

Nhà cô
Cải thìa
Lá hứng
Men xanh

Trắng nanh
Là mắt
Đậu nành

Trắng hương
Là cái
Nụ chanh
Vườn Bà

Vội mùa

Nhà sấm
Thả sét
Quá tay

Giật mình
Diều mới
Rứt mây
Lết bờ

Ngọn khoai
Đầu ruộng
Đang bò

Cái nón
Ngửa mặt
Hóng mưa
Quay tròn...!

Tùng dinh phá cỗ

Tùng dinh tùng dinh
Bù đinh phá cỗ
Bà đồ sôi đỗ
Ông đổ kẹo nha

Kẹo bánh quả hoa
Mời trăng ơi xuống
Quả hồng đang mướn
Gió chăng sao đèn

Chùm nhót thổi kèn
Vàng đèn sao thị
Những nụ sao lý
Li ti giữa trời

Sao tễu khoe cười
Sao rươi vỏ quýt
Thơm lừng sao mít
Mở gai ra mời

Sao cá đương bơi
Quanh mâm bánh dẻo
Kẹo vừng thơm khéo
Mắt na ngỡ ngàng

Kẹo lạc ròn tan
Thơm tham chùm ổi
Bối ra bối rối
Là quả bù trang

Trống ếch rộn làng
Trẻ chơi phá cỗ
Tùng dinh trăng đổ
Bạc phơi giữa làng


(199/09-05)

Các bài mới
Các bài đã đăng